Jak můžete pomoci

Bankovní spojení:  ČSOB , divize Poštovní spořitelna
Číslo účtu:  172869220/0300

Investor:
Římskokatolická farnost Horní Lhota
Horní Lhota č.p. 26  763 23
Dolní Lhota u Luhačovic
IČ: 46307869

Adresa pro zasílání korespondence:
Římskokatolická farnost Horní Lhota,
763 23 Horní lhota č.p. 26
Telefon: 605 206 320

Statutární zástupce:    Mgr. Jiří Ševčík, farář

Finanční dary věnované právnickými osobami na dostavbu kostela tvoří nákladovou položku snižující základ daně za zisku ( z. č. 586/1992 Sb., §15, odst. 8 ).
Dar je předán na základě standardní darovací smlouvy.

Komentáře nejsou povoleny.