Přehled financování

Přehled financování výstavby kostela a pastoračního centra v Dolní Lhotě ( v tis. Kč. )

2006 Dary dárce částka Výdaje částka
BARUM CONTINENTAL 15 projekt pro ÚR 68,522
Nadace ČEZ 300 stav. Materiál 12,168
Obec Sehradice 30
Obec Horní Lhota 10
jednotliví dárci 101
celkem 456 celkem 80,69
2007 Dary dárce částka Výdaje částka
Obec Horní Lhota 10 projekt pro SP 109,3
Obec Sehradice 30 cihly 384,694
Energetika Malenovice 250 audit 2
jednotliví dárci 183 stav. Řízení 6
celkem 473 celkem 501,994
2008 Dary dárce částka Výdaje částka
Obec Dolní Lhota 600 projekt ke stavbě 48,37
Neznámý dárce 250 hydrogeolog. vyjádření 17,85
Neznámý dárce 120 prováděcí dokumentace 42,433
výtěžek z plesu 34
jednotliví dárci 53 betonové piloty 537,3
celkem 1057 celkem 645,953
2009 Dary dárce částka Výdaje částka
ŘKF Lidečko 10 betonové piloty 498
Neznámý dárce 250 beton. Ocel 203,576
Obec Sehradice 5 beton 240,836
jednotliví dárci 62 zdící materiál 86,182
Sbírka mezi občany 276
Výtěžek z plesu 35 staveb. Materiál 78,431
celkem 638 celkem 1107,025
2010 Dary dárce částka Výdaje částka
výtěžek z plesu 40,45 staveb. Práce 588,622
Neznámý dárce 40 staveb. Materiál 7,35
Nadace SYNOT – dks 100
Neznámý dárce 56
jednotliví dárci 71,2
celkem 307,65 celkem 595,972

Darováno: 2932
Vydáno: 2932

Komentáře nejsou povoleny.