Fotografie ze svěcení kostela Panny Marie Karmelské – 8. 11. 2014

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Fotografie ze svěcení kostela Panny Marie Karmelské – 8. 11. 2014

Kostel v Dolní Lhotě – možná úprava okolí

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kostel v Dolní Lhotě – možná úprava okolí

Pouť v Dolní Lhotě 21.7. 2013

Pouť v Dolní Lhotě 21.7. 2013Fotografie z pouti 21.7. 2013 jsou ve fotogalerii.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pouť v Dolní Lhotě 21.7. 2013

Pokračování stavby kostela – 7. – 8. 5. 2013

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pokračování stavby kostela – 7. – 8. 5. 2013

Práce na kostele v Dolní Lhotě v týdnu od 22.4. do 27.4. 2013

Pokračování stavby kostela - 7.5.2013V tomto týdnu jsme zahájili vyzdívání příček v sakristii a na sociálních zařízení. Částečně byly roztaženy rozvody elektro. V příštím týdnu nastoupí firma RAMSES Ostrava na položení krytiny na střechu věže a následně na vrchní část střechy nad lodí kostela. Okna do kostela, která budou z dubového materiálu jsou již hotová a měla by se osazovat také v příštím týdnu. Ti z vás, kteří jste se rozhodli si jednotlivá okna tzv. ADOPTOVAT, je mohou již uhradit buď panu děkanovi, nebo panu starostovi Masařovi v Dolní Lhotě. Ti vám také řeknou, která okna jsou ještě volná. Ceny se pohybují od 6 000,- do 40 000,- Kč. Každému , kdo požádá , bude vystaveno potvrzení o daru, které si následně může uplatnit v daňovém přiznání. Okna budou celkem stát 402 000,- vč. DPH. Na první část střechy, která bude z materiálu Satjam , šedé barvy, budeme potřebovat 700 000,-. Z toho jsme již uhradili zálohu ve výši 350 000,-, dle smlouvy o dílo. V tomto týdnu pracovali na stavbě pan Váňa Miroslav st. Kužela Ladislav a Žáček Miroslav. V současné době máme na účtu 135 126,- Kč. Sami vidíte, že budeme potřebovat podstatně víc, ale věříme, že jsme společně schopni potřebné finance dát dohromady.

Jaroslav Masař

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Práce na kostele v Dolní Lhotě v týdnu od 22.4. do 27.4. 2013

Slavnostní mše svatá – Dolní Lhota 2012

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Slavnostní mše svatá – Dolní Lhota 2012

Stavba kostela v Dolní Lhotě

V letošním roce bychom s pomocí Boží rádi provedli zastřešení věže. Zbývá dokončit pokrytí střechy plechem, omítky, okna, dveře a vnitřní úprava. Veškeré práce jsou financovány ze sbírek v kostele a darů věřících.
Snažíme se také oslovit sponzory s prosbou o příspěvek, avšak v dnešní ekonomické krizi se tímto způsobem získávají prostředky velmi těžce. V neděli 15. července před svátkem Panny Marie Karmelské bude při mši svaté sbírka na stavbu kostela. Přispět je možné také na běžný účet farnosti u Poštovní spořitelny: 172869220/0300, nebo osobně na faře v Újezdě, kde dárci obdrží potvrzení o daru, který je možné použít k odečtu od základu daně z příjmu.
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. Pamatujeme ve svých modlitbách a při mši svaté.
P. Jan Můčka

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stavba kostela v Dolní Lhotě

Kostel Panny Marie Karmelské a pastorační centrum v Dolní Lhotě

Kostel Panny Marie Karmelské a pastorační centrum v Dolní LhotěStavba kostela a pastoračního centra v naší obci je myšlenkou, která se stává čím dál více v současné době aktuální. Tato stavba není, a ani nechce být určena jen pro určitou vrstvu, či skupinu lidí. Naším cílem je vytvořit podmínky pro setkávání mezi generacemi obyvatel Dolní Lhoty, ale také pro okolní obce Sehradice a Horní Lhotu.
Komunitní život a vzájemná tolerance, která nám všem v tomto čase chybí, je to, o co se tímto projektem snažíme. Je to jeden z článků, který již tvoří komunitní škola T.R.N.K.A, která vznikla jako iniciativa obce a ZŠ Dolní Lhota. Dále je to utváření atmosféry společného soužití a vzájemného respektu napříč generacemi.
Věříme, že se s naší ideou, která má již faktickou podobu ztotožníte a stanete se spolutvůrci něčeho, co mnohým v této době schází a to je vzájemná úcta a porozumění.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kostel Panny Marie Karmelské a pastorační centrum v Dolní Lhotě

Slavnostní mše svatá v kostele v Dolní Lhotě

Za krásného slunečného počasí proběhla 17. 7. 2011 v naší obci tzv. generálka na „Dolnolhotskou pouť“. V rozestavěném chrámu se při slavnostní mši sešlo 340 věřících, kteří mohli na vlastní oči spatřit to, co se do dnešního dne podařilo na kostele zbudovat. Do dnešního dne bylo proinvestovány 2 932 000,- Kč. Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na tomto díle. Při slavnostní bohoslužbě se vybralo celkem 115 308,- Kč. Všem Pán Bůh zaplať. Věříme, že  společnými silami se nám podaří kostel zdárně dokončit a budeme v tomto termínu slavit svátek Panny Marie Karmelské.

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Slavnostní mše svatá v kostele v Dolní Lhotě